CSR

Vi på Zync är engagerade och vill därför dela med oss av vårt engagemang. Vi drivs av tron på det ansvarfulla företagandet och har valt att stödja Gustav Whitefield memorial fund.

Bild Gustaf Whitefield

Grundtankar & syfte Gustav Whitefield memorial fund

”Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield skall samla in medel från privatpersoner och företag och dela ut donationer till utvalda individer, verksamheter och/eller aktiviteter med syfte att främja funktionshindrade personers utveckling, deltagande i kulturella aktiviteter, stärkande av dessa personers självkänsla samt att hjälpa dem att nå sin fulla potential i Gustav Whitefields anda. Denna anda innebär att skänka glädje, vilja, mod och kärlek till personer som behöver det.”

Detta är stiftelsens förordnande och berättar vad deras grundtankar är.

Det övergripande målet med stiftelsen är att stödja och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Stiftelsen vill verka för att öka förståelsen för att funktionshindrade har samma intresse och utbyte av att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som alla andra har. Stiftelsen ska också verka för en mer positiv syn på individens potential, något Gustav var så duktig på att lära oss.

Stiftelsen står under kontroll av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Revisor är Thomas Nilsson, auktoriserad revisor hos Ernst & Young i Göteborg.

Läs mer om  Gustav Whitefield memorial fund och vilka projekt alla viktiga bidrag går till.

 Gustav Fond