White Paper

CRM - framgångsrik affärsstrategi!

Här kan du blanda annat läsa om vad är CRM, varför CRM, hur gör man succé, vad kan gå fel och vilka är utmaningarna.

Stolar

CRM - framgångsrik affärsstrategi

I vårt White Paper kan du läsa mer om vår samlade erfarenhet kring verksamhets- förändringar, processutvecklingar och implementationer av CRM-system som vi skaffat oss under de senaste 20 åren hos över 300 kunder.

White Paperet vänder sig i huvudsak till er som funderar på att införa ett CRM-system, utveckla eller förbättra en säljprocess eller bygga en gemensam företagskultur inom de delar av din organisation som har kundkontakt.   

pdf-symbol   WHITE PAPER - CRM - Framgångsrik affärsstrategi