Moduler

Microsoft Dynamics CRM är en av de största CRM-plattformarna på marknaden och det finns en mängd olika add-ons och bransch- tillämpningar som redan är klara.


CRM startpaket 1

Oavsett behovsbild, processtöd eller tillämpning finns det en rad olika tilläggsmoduler till Microsoft CRM. Normalt identifierar vi behov som ni kan ha under själva implementationsfasen, men behoven förändras över tid och tillägg kan behövas i nästkommande faser av CRM-utrullningen. Nedan ser ni ett axplock av exempel:

 • Effektiviserad dokumenthantering [mallhantering, lagring och distribution] 
 • Processtöd [om den inbyggda process-motorn i Microsoft CRM inte räcker till] 
 • Projekthantering
 • Specifika anpassningar för olika vertikaler [branscher]
 • e-marknadsföring [grafiska mailutskick med logik och analys] 
 • Produktkonfiguratorer 
 • Portalintegration för ärendehantering eller leadsgenerering etc 
 • Integration mot diverse externa databaser [ERP, e-commerce etc] 
 • Mobilanvändning, CRM-systemet i telefon eller surfplattor 
 • Tilläggsappar till olika operativsystem [ex Windows 8]
 • Mfl

Normalt kan vi anpassa Microsoft Dynamics CRM efter varje kunds unika behov utan att det kräver någon 3:e parts produkt eller tjänst, men ibland kan det vara en bättre väg att hitta något som redan är utvecklat för specifika behov. Normalt är kostnaden låg och dessutom får man del av utvecklingen som sker per automatik.

Om man klarar sig med hela den bredd som finns i erbjudande kring Microsoft Dynamics 365 så krävs inga integrationer då allt är på plats från början vilket skapar stor kostnadseffektivitet.