Implementation

För att ett CRM-projekt skall bli framgångsrikt krävs att de effekter man vill nå är identifierade och blir det styrande för hur systemet skall implementeras och användas. Vårt arbetssätt säkerställer detta och innehåller ett antal olika delmoment.

CRM erbjudande

På kort tid organiserar och strukturerar vi tillsammans era processer kring sälj, marknad, eftermarknad och ledningsfunktionen, innan CRM-systemet börjar användas. Vi har arbetat med många olika företag under lång tid och har erfarenhet från mer än 300 CRM installationer. Vi är bland de mest erfarna konsulterna i Sverige inom CRM-området. Oavsett om det gäller stora företag med en internationell implementation eller mindre företag, så är erfarenheten, förståelsen och kompetens det viktiga för att lyckas med införandet.

I alla våra kunduppdrag, stort som litet, arbetar vi tillsammans med er för att säkerhetsställa ett framgångsrikt arbetssätt och systemstöd. I vår projektplan använder vi olika instrument för att kartlägga och fastställa framtida arbetssätt i syfte att spara tid, öka kun[d]skapen om era kunder och er marknad, samt hjälpa er till ökad försäljningen. Vi arbetar efter en beprövad och effektiv projektmodell.

Den följer vår formel: Enkelhet x Kunskap = Resultat

Normala ingående delar i våra CRM-projekt:

1. Förberedelser och analys

2. Specifikation, design och funktioner

3. Utveckling

4. Test och pilot

5. Utrullning och driftsättande

6. Förvaltning och vidareutveckling

Beroende på storlek och omfattning i projektet anpassas respektive del utifrån ambitionsnivå, interna resurser samt tidplan/budget.