CRM Resurser

Våra konsulter hjälper till att implementera CRM system (applikationskonsulter, projektledare, utvecklare) men vi har även konsulter som sitter hos kund, på plats för att driva det interna arbetet som ofta behövs vid införande/förändring av CRM-stöd och verksamhetsutveckling.

Sammanträde, Zync

I våra projekt är vi antingen a) leverantör av CRM-stöd och har en väl utvecklad projektmetodik för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt eller b) så hjälper vi våra kunder med på platsen kompetens under en kortare eller längre period. 

Ofta har man inte egna interna resurser som har tid, mandat eller kanske erfarenhet att driva förändringsarbete inom sälj, marknad och eftermarknadsområdet. Vi kan hjälpa er med rätt kompetens som driver och säkerställer att ni når de delmål och huvudmål.

Exempel på tjänster är:

1. Analys av nuläge och identifiera önskat läge via kartläggning och mappning internt och externt
2. Arbeta fram och/eller förändra befintligt arbetssätt
3. Genomföra interna förändringar för att nå uppsatta mål och förändrade arbetssätt
4. Upphandla systemstöd för att möjliggöra nytt eller förändrat arbetssätt

Ibland krävs små och korta insatser och ibland krävs lite mer engagemang beroende på förutsättningar. Oavsett behovsbild så hjälper vi er att hitta en bra lösning där vi kan stötta er med rätt kompetens om ni inte har detta i er egna organisation.