Vi är CRM-konsulter med två olika verksamhetsområden. Vi hjälper företag att införa CRM-system med analys, design, utveckling och utrullning. Vi tillhandahåller även konsulter som sitter hos kund för att driva förändringsarbeten, CRM-projekt och även upphandlingar av CRM-stöd.